Contacteert OCMW’s en Huizen van het Kind om gezinnen met eerste leefloon te bereiken

Door de coronacrisis kloppen meer gezinnen aan bij het OCMW voor een leefloon. Ouders hebben daarbij meteen recht op een sociale toeslag uit het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Uitbetalers van die sociale toeslag krijgen echter niet automatisch de nodige info van nieuwe leefloners doorgespeeld. MyFamily roept daarom op om die extra sociale toeslag aan financieel kwetsbare gezinnen sneller uit te betalen. Het richt om die reden en als uitbetaler van het Groeipakket zelf ook een onderzoekscel op die OCMW’s en Huizen van het Kind contacteert.

Voorlopig komen de nodige gegevens van gezinnen die sinds de crisis voor het eerst bij het OCMW aanklopten niet automatisch terecht bij uitbetalers van het Groeipakket. MyFamily start vandaag een onderzoekscel op zodat ze die sociale toeslag waar gezinnen meteen recht op hebben – gemiddeld 51 euro per kind per maand – sneller aan ouders kan bezorgen.

In tijden van stijgende kinderarmoede en een hoger aantal leeflonen, doet MyFamily een oproep aan de OCMW’s en Huizen van het Kind om de gezinnen die sinds de coronacrisis een leefloon aanvroegen, in te lichten en contact op te laten nemen met hun uitbetaler van het Groeipakket. MyFamily wil de doorstroom van gegevens proactief bevorderen om gezinnen een extra financieel duwtje in de rug te kunnen geven.

MyFamily maakt er zelf een prioriteit van contact op te nemen met OCMW’s en Huizen van het Kind voor de nodige informatie. Gezinnen die aangesloten zijn bij MyFamily krijgen een sociale toeslag uitbetaald, personen die aangesloten zijn bij andere uitbetalers worden proactief doorverwezen naar collega-uitbetalers met het oog op een versnelde uitbetaling. Gezinnen die een leefloon ontvangen, en binnen het Groeipakket nog geen sociale toeslag ontvangen, kunnen zelf ook contact opnemen met MyFamily via versneldeuitbetaling@myfamily.be of via 03 221 08 11.

“MyFamily doet er alles aan dat kinderen – en de gezinnen waarin ze opgroeien – krijgen waar ze recht op hebben,” duidt Céline Englebert, de woordvoerster van MyFamily. “Deze coronacrisis maakt het voor veel gezinnen financieel erg moeilijk. Elk gezin dat sinds de start van de crisis of vroeger een leefloon ontvangt, willen we zo snel mogelijk helpen met een sociale toeslag. Als partner voor gezinnen en vanuit onze maatschappelijke rol als uitbetaler, zijn we daarom zelf aan de slag gegaan. Zo kunnen we sneller een financiële oplossing bieden voor zij die dit het hardst nodig hebben en kunnen gezinnen focussen op wat echt telt: hun kroost.”

Aantal nieuwe leefloners door coronacrisis in stijgende lijn

Nadat België tijdelijk in lockdown ging op 18 maart, ontving de stad Antwerpen die maand 600 aanvragen voor een leefloon, dubbel zoveel als in januari en februari. Dat vertelde schepen voor sociale zaken en armoedebestrijding Tom Meeuws (SP.A) aan de redactie van Radio 2 Antwerpen begin april. Ook het VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, meldde eind april in het Radio 2-programma “De Inspecteur” dat er door de crisis veel mensen voor het eerst langskomen bij een OCMW.

Personen die bereid zijn te werken maar ondanks bijvoorbeeld een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering de financiële eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, kunnen bij zo’n OCMW een leefloon aanvragen. Elke ouder die zo’n leefloon ontvangt, heeft vanaf de eerste maand ook meteen recht op een sociale toeslag uit het Groeipakket.

In 2018 kregen maandelijks gemiddeld 144.388 Belgen een leefloon, een financiële bijdrage die voor een persoon die samenwoont met een gezin tot zijn laste oploopt tot € 1.295,91 netto. Hoeveel gezinnen nu een leefloon ontvangen omwille van de coronacrisis, is nog niet duidelijk.

Einde persbericht

Over MyFamily

MyFamily is één van de vier erkende Vlaamse private uitbetalers van het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag vanaf 1 januari 2019. MyFamily geeft gezinnen een klare kijk op hun rechten en gidst hen proactief in de complexe reglementering. Via online en offline tools informeert deze aanbieder op een laagdrempelige manier. MyFamily ondersteunt gezinnen financieel en wettelijk, kwalitatief en professioneel zodat ze sterk in hun schoenen staan. Daar maakt MyFamily het verschil omdat het vindt dat gezinnen zich moeten kunnen focussen op wat echt telt: de opvoeding van hun kinderen.

Céline Englebert

Perscontact

Céline Englebert
pers@myfamily.be
0473 21 26 93

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: