Vraag 1: Kan ik nog steeds bij jullie terecht?

Zeker en vast. Wij blijven maximaal bereikbaar voor jou en je gezin. Je kan ons bereiken via info@myfamily.be (je krijgt een antwoord binnen de 24 uur) of 03 221 08 11 (maandag 8u-18u, dinsdag 8u-20u, woensdag en donderdag 8u-18u, vrijdag 8-16u).

Wil je liever iemand spreken in persoon? Dat kan voorlopig enkel op afspraak. Bel ons even op, dan leggen we onze agenda’s naast elkaar.

Vraag 2: Blijf ik mijn Groeipakket ontvangen?

Ja, daar mag je zeker van zijn. Wij werken door zoals gewoonlijk, en de betalingen lopen door. Je kan er dus op rekenen dat je jouw Groeipakket stipt en tijdig blijft ontvangen.

Vraag 3: Ik ontvang een leefloon / mijn inkomen is gedaald. Kan ik rekenen op extra financiële steun?

 Ja, wij doen er alles aan om jou te helpen in deze coronaperiode. Je kan een sociale toeslag aanvragen in een van onderstaande situaties:

  • Als je een leefloon ontvangt
  • Als je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangt
  • Als je inkomen gedurende minstens 6 maanden minder dan € 2.686,50 bruto bedraagt.

Contacteer ons even via info@myfamily.be of op het nummer 03 221 08 11. De Groeipakketcoaches gaan dan meteen aan de slag om je toeslag in orde te brengen.

Covid-19 toeslag: op 8 juni vernamen we dat de Vlaamse Regering een Covid-19 toeslag vanuit het Groeipakket wil voorzien voor kwetsbare gezinnen. Deze kon worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2020.

Vraag 4: Ik ontvang mijn Groeipakket via cheque maar ik kan deze niet innen. Wat nu?

Een cheque is 3 maanden geldig. Als je wil, dan kan je jouw cheque gaan innen op het postkantoor. De postkantoren blijven namelijk open tijdens deze lockdown.

Liever niet? Dan kan je vragen om het Groeipakket alsnog op een rekeningnummer te storten. Dat is trouwens altijd veiliger (kan niet gestolen worden of verloren gaan), makkelijker (het staat meteen op je rekening) én gratis. Zo doe je het:

  • Stuur ons de cheque – voordat deze vervalt* – terug met de vraag om deze te annuleren zodat wij het Groeipakket op een rekeningnummer kunnen storten.
  • Stuur meteen ook dit begunstigde-formulier waarmee je het rekeningnummer correct aan ons bezorgt. Wij zorgen er daarna voor dat je jouw centjes op die rekening ontvangt.

*Het duurt zo’n 3 à 4 weken vooraleer de bank de cheque geannuleerd heeft en wij de betaling opnieuw kunnen uitvoeren. Als je cheque bijna vervalt, dan stuur je deze dus best niet terug en wacht je beter tot deze vervalt.

Vraag 5: Ik moet Groeipakket terugbetalen. Kan ik een afbetalingsplan vragen?

Ja, dat kan. Als je het financieel wat moeilijker hebt in deze coronacrisis, dan kan je in stukjes terug betalen. Stuur ons gewoon een mailtje via info@myfamily.be. Vermeld in het onderwerp van je e-mail ‘aanvraag afbetalingsplan’ en vermeld in de e-mail zelf je dossiernummer of rijksregisternummer. Samen vinden we een oplossing.

Vraag 6: Ik deed een aanvraag Startbedrag en moet nog een doktersattest bezorgen. Mijn huisarts/gynaecoloog doet geen consultaties meer. Wat nu?

Geen zorgen. Bel gewoon even met je arts of gynaecoloog. Hij of zij kan een attest voor jou opmaken en je dit via e-mail bezorgen. Daarna kan je dit attest naar ons doorsturen via info@myfamily.be. Wij zetten vervolgens jouw betaling van €1.167,33 klaar.

Vraag 7: Ik deed een aanvraag zorgtoeslag. Wanneer kan ik die verwachten?

Geen zorgen, je aanvraag wordt zo snel mogelijk onderzocht. Hou er wel rekening mee dat er wat vertraging kan oplopen.

Sinds 11 mei worden er opnieuw afspraken gemaakt voor het onderzoek van de zorgtoeslag voor jouw kind. Dat kan bijvoorbeeld met een videogesprek of in onderling overleg. Vanaf 8 juni kunnen er ook opnieuw fysieke afspraken plaatsvinden. De ouders worden hierover persoonlijk gecontacteerd en geïnformeerd.

Alle informatie vind je op deze pagina terug. Heb je nog een vraag? Contacteer hen dan gerust via zoe.info@kindengezin.be of via 02 533 12 41.

Vraag 8: De crèche is/was gesloten / mijn kind gaat/ging niet naar de crèche door het coronavirus. Heb ik recht op een Kinderopvangtoeslag?

Jammer genoeg niet. Je krijgt alleen een Kinderopvangtoeslag als je kindje aanwezig is in de opvang. Door de sluiting van veel crèches is of was je kindje er niet aanwezig, en ontvang je dus ook geen toeslag.

Maar, goed nieuws: het Agentschap Opgroeien heeft beslist dat ouders niet moeten betalen voor de dagen dat hun kindje niet kan komen tijdens deze periode. Je krijgt dus geen Kinderopvangtoeslag, maar moet ook niet betalen. Deze regeling geldt voor elke opvang tot 30 juni 2020. Sinds 1 juli kiest jouw opvang zelf of ze deze regeling verderzet. Alle informatie vind je op deze pagina.

Gaat je kindje nog steeds naar de crèche? Dan krijg je de Kinderopvangtoeslag zoals gewoonlijk.

Vraag 9: De kleuterscholen waren gesloten. Heb ik recht op een Kleutertoeslag?

Ja, je blijft jouw recht behouden. Ook wanneer je kindje bijvoorbeeld les kreeg van op afstand of in de opvang. Tijdens de coronacrisis wordt je kindje als aanwezig beschouwd. Zolang je dus voldoet aan de voorwaarden om een Kleutertoeslag te ontvangen, krijg je deze gewoon.

Vraag 10: De scholen waren gesloten. Heb ik recht op een schooltoeslag voor mijn kind in het kleuter-, lager en secundair onderwijs?

Ja, je blijft jouw recht behouden. Ook wanneer sommige lagere- of middelbare scholen (gedeeltelijk) terug heropstarten. Tijdens de coronacrisis wordt je kind als aanwezig beschouwd. Zolang je dus verder voldoet aan de voorwaarden om een schooltoeslag te ontvangen, krijg je deze dus gewoon.

Vraag 11: De lessen waren geschorst. Heb ik recht op Groeipakket voor mijn kind (+18) dat niet-hoger onderwijs volgt?

Ja, je blijft jouw Groeipakket ontvangen. De opschorting van de lessen is namelijk overmacht, en een beslissing van de overheid. Voorlopig betalen we het Groeipakket dan ook verder uit alsof je kind de minimale 17 lesuren per week bereikt*. Of de lessen nu geschorst zijn of gedeeltelijk heropstarten, er verandert dus niets voor jouw Groeipakket.

*Dit geldt natuurlijk niet als je kind sowieso geen 17 lesuren volgde of niet (meer) is ingeschreven ;-).

Vraag 12: De lessen waren geschorst. Heb ik recht op Groeipakket voor mijn kind (+18) dat hoger onderwijs volgt?

Zeker en vast, de coronacrisis heeft hier geen impact op. Je blijft jouw Groeipakket ontvangen, zolang je student is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.

Ook voor studenten die voor minder dan 27 studiepunten zijn ingeschreven, maar die het Groeipakket ontvangen op basis van het diplomajaar, blijf je jouw Groeipakket ontvangen.

Is de inschrijving gewijzigd naar minder dan 27 studiepunten omwille van de coronacrisis en gaat het niet om een diplomajaar? Ook dan heb je verder recht op het Groeipakket. Verwittig ons even via info@myfamily.be of op het nummer 03 221 08 11 van de situatie van je kind zodat jouw dossier in orde blijft.

Kortom, of de lessen nu niet of opnieuw op afstand doorgaan, je Groeipakket blijft ongewijzigd.

Vraag 13: Mijn kind (+18) volgt onderwijs in modules of in het buitenland, en kan zich niet meer opnieuw inschrijven voor het volgende semester. Wat met het Groeipakket?

Geen zorgen. Ook zonder inschrijving zal je het Groeipakket verder ontvangen. Verwittig ons even over de situatie van je kind via info@myfamily.be of op het nummer 03 221 08 11. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat jouw dossier steeds in orde blijft.

Vraag 14: Mijn kind ontvangt een technische werkloosheidsuitkering. Wat met het Groeipakket?

De Vlaamse Regering besloot dat het recht op Groeipakket behouden blijft voor jongeren die vanaf 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen omwille van het coronavirus.

Let wel: ontvangt je kind een tijdelijke werkloosheidsuitkering sinds 1 juli 2020? Dan is dit opnieuw een beletsel voor het Groeipakket.

Vraag 15: Mijn zoon of dochter werkt meer dan gewoonlijk in deze periode. Verlies ik dan het Groeipakket?

Gaat het om een studentenjob? Dan is er goed nieuws: je student mag meer werken én je blijft het Groeipakket behouden. De Vlaamse Regering heeft namelijk beslist dat de uren die je student werkt in het 2de kwartaal (1 april tot 30 juni 2020) niet meetellen in het maximum van 475 uren.

Gaat het om een gewoon contract? Dan is er geen uitbreiding: je kind mag niet meer werken dan de limiet van 80 uren per maand, om het Groeipakket te behouden.

Goed nieuws! De uren van het derde kwartaal (juli-september) 2021 tellen niet mee voor de resterende uren. Je kind mag dus zoveel werken als hij/zij wil, je zal de uren niet op hun teller zien. Deze nieuwe maatregel voor het derde kwartaal geldt voor alle studenten.

Let wel: de uren van het eerste en tweede kwartaal 2021 tellen wél mee zoals gewoonlijk. Maar dat geldt niet voor studenten die werken in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Voor hen telden de uren van het vierde kwartaal 2020, alsook het eerste en tweede kwartaal van 2021 al niet mee.

Lees er hier meer over.

Vraag 16: Mijn kind zit in een instelling en is nu terug thuis. Wat met het Groeipakket?

Kinderen die in een instelling verblijven, worden tijdens deze periode soms naar huis gestuurd.

  • Regel je het thuisverblijf onderling met de instelling zelf? Dan heeft deze verandering geen gevolgen voor de betaling van het Groeipakket: de verdeling 2/3 (instelling) – 1/3 (ouders) blijft behouden.
  • Ontvangen wij een officieel bericht dat de plaatsing (tijdelijk) werd beëindigd? Dan passen wij jouw dossier aan rekening houdend met dit bericht.

Vraag 17: Ik ben verhuisd, maar de wijkagent komt niet langs. Wat moet ik doen voor mijn recht op Groeipakket?

Hou ons steeds op de hoogte van jouw gezinssituatie. Ook als dit bijvoorbeeld nu (nog) niet officieel geregistreerd kan worden bij de gemeente. Door ons op de hoogte te houden, kunnen we vermijden dat je te veel of te weinig Groeipakket op je rekening krijgt.

Verwittig ons dus steeds van wijzigingen via info@myfamily.be of via 03 221 08 11. Kreeg je een ontvangstbewijs van de aangifte van je adres? Stuur dit dan alvast mee je e-mail.

Vraag 18: Ik kom uit het buitenland, maar de gemeente kan me nog geen verblijfskaart geven. Krijg ik het Startbedrag en/of het Groeipakket?

Begin bij het begin: vraag alvast je Startbedrag  (als je een kindje verwacht), of je Groeipakket aan (als je al kinderen hebt).

Vaak bezorgt de gemeente jou toch een digitaal verblijfsdocument dat ze jou doormailen. Bezorg ons dit document via info@myfamily.be. Wij kijken daarna wat de volgende stap is.

Heb je de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie? Dan moet je ons niets bezorgen. Na je Startbedrag of Groeipakket aanvraag, controleren wij je verblijfsrecht in de Kruispuntbank (het Rijksregister).

Vraag 19: Ik moet een document bekomen of formulier laten invullen door een instantie, maar die is gesloten. Wat moet ik doen?

Veel diensten hebben een digitaal loket of kunnen je op een andere manier op afstand verder helpen. Kijk daarom eerst na of je het document digitaal kan opvragen (bv. via hun website, via e-mail, …). Bezorg ons daarna het document via info@myfamily.be. Heb je geen scanner in huis? Dan kan een leesbare foto met je smartphone zeker ook!

Lukt het niet om het document te bekomen of het formulier te laten invullen? Contacteer ons dan even via info@myfamily.be of via 03 221 08 11. Samen bespreken we wat er mogelijk is.

Woon je in een ander Europees land dan België? Dan heb je nog tijd om je documenten te laten invullen. We betalen het Groeipakket verder uit rekening houdend met deze crisissituatie.

Vraag 20: Ik ben zelfstandige en ondervind gevolgen van de coronacrisis. Wat moet ik weten?

Onze collega’s van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds verzamelden antwoorden op de meest gestelde vragen waar (mogelijks) jij en andere zelfstandigen mee zitten. En ze maakten ook een overzicht van de hulp waarop je kan rekenen in deze periode.

Nog een vraag over jouw Groeipakket in deze coronacrisis?

Contacteer ons gerust via info@myfamily.be of via 03 221 08 11. Vermeld daarbij ook even jouw dossiernummer of rijksregisternummer. Wij helpen jou graag verder.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: