Wat is de Covid-19 toeslag?

De Covid-19 toeslag is een specifieke tegemoetkoming om kwetsbare gezinnen tijdelijk extra te ondersteunen. Elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent, en een gezinsinkomen heeft onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro (bruto belastbaar) per maand, komt in aanmerking voor deze toeslag. Hieronder lees je alles over de voorwaarden en over hoe je de toeslag moet aanvragen.

Heb ik recht op een Covid-19 toeslag?

Je hebt recht op een Covid-19 toeslag bovenop het Groeipakket wanneer je:

  • gezinsinkomen met minstens 10% daalde in maart, april, mei of juni ten opzichte van januari of februari 2020
  • maandelijks gezinsinkomen niet meer dan € 2 213,30 (bruto belastbaar) bedraagt
  • geslaagd bent voor de KI-test (enkel als je eigendom hebt waar je zelf niet woont)

Op het moment van je aanvraag kijken we jouw gezinssituatie na. Woon je op dat moment samen met je partner? Dan houden we rekening met het inkomen van jou én van je partner, als feitelijk gezin.

Een voorbeeld: Maya woont alleen en had in januari een belastbaar inkomen van € 2 300. Ze heeft geen andere eigendom dan haar eigen stekje. Vanwege de coronacrisis kon ze niet meer voltijds aan het werk. Daarom bedraagt haar belastbaar inkomen in de maand april € 1 900. Dat is een daling van meer dan 10%. Bovendien ligt dat inkomen lager dan het grensbedrag. Maya heeft daarom recht op de Covid-19 toeslag.

MyFamily_vrouw met vraagteken boven hoofd

Hieronder vind je een handige video over alle voorwaarden:

Hoe vraag ik de toeslag aan?

Daalde je inkomen tijdens corona met minstens 10% tot onder de grens van € 2.213,30 (bruto belastbaar)? Dan komt jouw gezin in aanmerking voor een Covid-19 toeslag.

Tip: Raadpleeg onderstaande tabel even om na te kijken welke bewijsstukken je moet toevoegen aan je aanvraag.

Let op: Het is helaas niet meer mogelijk om de Covid-19 toeslag aan te vragen. Je mag de Covid-19 toeslag aanvragen tot en met 31 oktober 2020!

Voeg alle bewijsstukken toe

Het is belangrijk dat je bij de aanvraag bewijsstukken toevoegt die aantonen dat je inkomsten wel degelijk gedaald zijn. Je moet minstens de loondocumenten bijvoegen voor:

  • Januari of februari 2020 (je mag ook beide maanden toevoegen)
  • Maart, april, mei of juni 2020 (je mag ook alle maanden toevoegen)

Op basis van deze documenten gaan we na of je aan de voorwaarden voor een Covid-19 toeslag voldoet. Hieronder vind je een overzicht van de soorten bewijsstukken:

Soort inkomstenBewijsstuk
Beroepsinkomsten als werknemerLoonfiches (het vakantiegeld hoef je niet mee te rekenen)
Beroepsinkomsten als zelfstandigeVerklaring van de boekhouder
Vervangingsinkomen: ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte, tijdskrediet, zorgkrediet,  loopbaanonderbreking, (tijdelijke) werkloosheid,…Attest van de uitbetalingsinstelling
Pensioenen: wettelijk pensioen, overlevingspensioen, overgangsuitkering, inkomensgarantie voor ouderen, …
Andere uitkeringen: overbruggingsrecht, …
Compensatiepremie, hinderpremie
Inkomsten als internationale ambtenaarAttest van de werkgever
Ontvangen/betaalde onderhoudsgelden voor ex-partner (geen alimentatie voor kinderen)Rekeninguittreksels
Leefloon of equivalent leefloonGeen bewijsstukken nodig, wij vragen zelf de gegevens op.
Inkomensvervangende tegemoetkoming
Kadastraal inkomenGeen bewijsstukken nodig. Hou deze documenten wel bij voor een steekproefsgewijze controle.

Onze Groeipakketcoaches gaan meteen aan de slag met je aanvraag. Wanneer dat nodig is, zullen zij nog wat bijkomende informatie vragen.

Hoe ontvang ik de Covid-19 toeslag?

In totaal bedraagt de Covid-19 toeslag € 120 per kind. Je ontvangt de toeslag in 3 keer. Dit gebeurt op de bankrekening waarop je ook het Groeipakket voor jouw gezin ontvangt. Je krijgt dus telkens € 40 per kind verspreid over maximum 3 maanden.

Leef je gescheiden van de andere ouder? Dan ontvang je de Covid-19 toeslag op dezelfde manier als je sociale toeslag. Zijn jij en de andere ouder samen begunstigde voor de kinderen in gelijkmatig verdeelde huisvesting? In dat geval krijgt elke ouder die een aanvraag doet en aan de voorwaarden voldoet, de helft van de Covid-19 toeslag.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: