Binnen Europa studeren

Studeert je zoon of dochter in een land van de Europese Economische Ruimte?

Dan gaat MyFamily eerst en vooral na of de overheid van dat land de opleiding van je kind – of een overeenkomende opleiding – erkent.

Is dat niet het geval? Dan moet je student minstens 17 lesuren per week volgen in het niet-hoger onderwijs of minstens 13 lesuren per week in het hoger onderwijs.

Is deze eerste voorwaarde vervuld? Dan bekijken we hoeveel tijd je kind in het buitenland doorbrengt.

  • Komt je kind elke dag terug naar huis in België, dan heb je recht op Groeipakket.
  • Komt je student niet naar huis? Dan hangt jouw recht af van de situatie:

– studeert je zoon of dochter in het buitenland met een studiebeurs of in het kader van een Europees project zoals Erasmus? Dan krijgt MyFamily automatisch deze gegevens. Met andere woorden: jij moet niets doen.

– studeert je kind in het buitenland zonder studiebeurs of Europees project? Dan bezorgen wij jou een formulier (E402) om in te vullen. Daarmee gaan wij na of jij Groeipakket kan krijgen.

Kindje komt kijken aan de deur_buitenlandse studies

De landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Buiten Europa studeren

Studeert je kind in een land buiten de Europese Economische Ruimte?

Ook dan kan je Groeipakket (kinderbijslag) krijgen. Tenminste, als je deze drie vakjes kan aanvinken:

  • je student blijft ingeschreven in België;
  • je kind heeft geen recht op Groeipakket via een andere regeling binnen of buiten België;
  • jij als ouder werkt niet in het land waar je kind studeert. Dat doet ook niet de persoon waarmee jij een feitelijk gezin vormt of wettelijk samenwoont.
werken_bij_MyFamily_verlofdagen_reiskoffer_in het buitenland studeren

Vervolgens gaat MyFamily na of jij Groeipakket kan krijgen. Wat we doen, hangt af van je situatie.

  • Studeert je kind in het buitenland met een studiebeurs of binnen een Europees project zoals Erasmus? Dan moet jij niets doen, want wij krijgen automatisch alle gegevens die we nodig hebben.
  • Volgt je student niet-hoger onderwijs in het buitenland met een einddiploma secundair onderwijs reeds op zak? Dan bezorgen wij jou een formulier (P7int), dat je ons ingevuld terugstuurt. Je krijgt dan Groeipakket gedurende maximum 1 schooljaar.
  • Dat formulier gebruiken we ook als je kind in het buitenland hoger onderwijs volgt.

Studeert je kind in een land waarmee België een verdrag afsloot over gezinsbijslagen?

Dan blijf je Groeipakket krijgen in België. Laat MyFamily gewoon weten in welk land je student verblijft, en wij bezorgen jou het juiste formulier.

Ben je niet helemaal zeker wat te doen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder met al je vragen. Je vindt onze contactgegevens terug op myfamily.be/contacteer-ons.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: