Wie heeft recht op de wezentoeslag in het Groeipakket?

De wezentoeslag is er voor elk wettelijk, erkend of geadopteerd kind waarvan minstens één van de ouders overleden is, op voorwaarde dat het in Vlaanderen is gedomicilieerd. Ook wanneer de vrederechter de onzekerheid over leven en dood van de ouder(s) vaststelt in een vonnis (‘vermoeden van afwezigheid’ zoals dat heet), heeft het kind recht op een wezentoeslag.

De toeslag wordt toegekend vanaf de maand van overlijden, of vanaf de datum vermeld in het vonnis van de vrederechter.

Een wees of halfwees krijgt een wezentoeslag zolang hij of zij recht heeft op een Groeipakket, ook als de overblijvende ouder een nieuw gezin vormt.

MyFamily_groeipakket_man met geld boven hoofd

Wie ontvangt de wezenbijslag?

We betalen de wezentoeslag uit aan de persoon die het kind opvoedt. Deze betaling gebeurt telkens op de 8ste van de maand, bovenop het maandelijks Groeipakket.

Is het kind ouder dan 16 jaar en woont het alleen? Dan krijgt hij of zij de wezentoeslag zelf.

Hoe en wanneer kan je een wezentoeslag aanvragen?

In geval van overlijden van één of beide ouders, hoef je zelf geen wezentoeslag aan te vragen. Via de Kruispuntbank wordt MyFamily op de hoogte gebracht. We betalen dan de wezentoeslag automatisch uit. Toch is het nuttig om bij het overlijden van een ouder in België meteen MyFamily te informeren. Zo kunnen wij de toekenningsprocedure sneller starten.

Gaat het om een ‘vermoeden van afwezigheid’ van één of beide ouders, vastgesteld door de rechtbank van eerste aanleg? Bezorg MyFamily dan zo snel mogelijk een kopie van het vonnis.

De rechtbank van eerste aanleg kan een ‘vermoeden van afwezigheid’ vaststellen indien een persoon sinds meer dan drie maanden niet meer in zijn woon- of verblijfplaats is verschenen en men van hem gedurende minstens drie maanden geen nieuws meer heeft ontvangen. Daardoor ontstaat er onzekerheid over zijn leven of dood.

Vond het overlijden van één of beide ouders plaats in het buitenland? Stuur ons dan de overlijdensakte(s). Onze Groeipakketcoaches kijken je recht op wezentoeslag na.

MyFamily_gepensioneerd
MyFamily_Groeipakket berekenen_muntstukken

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag?

Elke wees krijgt een wezentoeslag van € 169,79, 100% van het basisbedrag indien:

– de enige ouder overleden is of beide ouders overleden zijn

– de vrederechter de afwezigheid vaststelde van de enige ouder of van beide ouders

– de ene ouder overleden is en de vrederechter de afwezigheid vaststelde van de andere ouder

Elke halfwees krijgt een wezentoeslag van € 84,89, 50% van het basisbedrag indien:

– één van de ouders overleden is

– de vrederechter de afwezigheid vaststelde van één van de ouders

Kreeg je al de verhoogde wezenbijslag in 2018? Dan behoud je dit bedrag binnen het Groeipakket. Je kan ook onder bepaalde voorwaarden bijkomend een sociale toeslag krijgen.

Heb je vragen?

Onze Groeipakketcoaches geven jou graag alle informatie. Contacteer hen gerust of neem een kijkje op onze veelgestelde vragen

Ik ga samenwonen, verlies ik het recht op de wezentoeslag?

Dat is afhankelijk van de overlijdensdatum.

  • Ligt de overlijdensdatum voor 1 januari 2019?

Als de overlevende ouder hertrouwt of samenwoont, dan vervalt het recht op de verhoogde wezenbijslag. Op dat ogenblik val je terug op de gewone Groeipakket (vroeger kinderbijslag). We betalen de oude basisbedragen uit, verhoogd met de leeftijdstoeslag. Omgekeerd geldt hetzelfde. Een kind heeft opnieuw recht op het verhoogde bedrag als de levende ouder niet langer samenwoont of als het weeskind door de levende ouder is verlaten.

Een voorbeeld:

Rudy is overleden op 5/10/2018. Finn (geboren op 27/07/2016) en Tess (geboren op 15/07/2014), zijn kinderen, wonen bij de moeder die alleenstaande is. Zij ontvangt vanaf 1/11/2018 € 375,41 voor Finn en € 375,41 voor Tess.

Op 20/02/2019 gaat de moeder samenwonen. Vanaf 1/03/2019 zal zij € 97,73 ontvangen voor Finn en € 180,83 voor Tess.

Op 20/07/2019 gaat ze opnieuw alleen wonen met haar twee kinderen. Vanaf 1/08/2019 heeft ze opnieuw recht op € 375,41 voor Finn en € 375,41 voor Tess.

  • Ligt de overlijdensdatum na 1 januari 2019?

De kinderen behouden het recht op de wezentoeslag zolang ze recht hebben op het Groeipakket, óók als de levende ouder een nieuw gezin vormt of samenwoont.

Een voorbeeld:

Emilia is geboren op 12/03/2019. Haar mama Zeynep overlijdt op 10/12/2019. Emilia woont bij haar papa Daniel. Daniel zal vanaf 1/01/2020 boven op het basisbedrag van € 169,79 een wezentoeslag van € 84,89 per maand ontvangen. Daniel gaat met zijn vriendin Mia samenwonen op 14/05/2020. Emilia behoudt de wezentoeslag van € 84,89.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: