Wanneer heeft een kind recht op wezentoeslag?

De wezentoeslag is er voor elk wettelijk, erkend of geadopteerd kind waarvan minstens één van de ouders overleden is. Ook wanneer de vrederechter in een vonnis de afwezigheid van de ouders vaststelt, is er recht op een wezentoeslag.

De toeslag wordt toegekend vanaf de maand van overlijden, of vanaf de datum vermeld in het vonnis van de vrederechter.

Een wees of halfwees krijgt een wezentoeslag zolang het recht heeft op het Groeipakket, ook als de overblijvende ouder een nieuw gezin vormt.

MyFamily_vrouw met vraagteken boven hoofd
MyFamily_groeipakket_man met geld boven hoofd

Wie ontvangt de wezentoeslag?

We betalen de wezentoeslag uit aan de persoon die het kind opvoedt. Deze betaling gebeurt telkens op de 8ste van de maand, bovenop het maandelijks Groeipakket.

Is het kind ouder dan 16 jaar en woont het alleen? Dan krijgt hij of zij de wezentoeslag zelf.

Je krijgt de wezentoeslag automatisch toegekend.

Het is dus niet nodig om een aanvraag in te dienen.

Toch is het nuttig om bij het overlijden van een ouder in België meteen MyFamily te informeren. Zo zijn wij sneller op de hoogte dan via de Kruispuntbank, en kunnen wij de toekenningsprocedure eerder starten.

Vond het overlijden plaats in het buitenland? Stuur ons dan de overlijdensakte. Is het kind niet geboren in België, en verbleef het bij het overlijden van de ouder in het buitenland? Dan heeft MyFamily naast de overlijdensakte ook een geboorteakte nodig om de familieband te bepalen.

Stelde de vrederechter de afwezigheid van de ouders vast? Dan bezorgen wij jou een kopie van het vonnis.

MyFamily_gepensioneerd
MyFamily_Groeipakket_muntstukken_gif

Hoeveel wezentoeslag krijg je?

Elke wees krijgt een wezentoeslag van € 166,46, 100% van het basisbedrag indien:

– de enige ouder overleden is of beide ouders overleden zijn

– de vrederechter de afwezigheid vaststelde van de enige ouder of van beide ouders

– de ene ouder overleden is en de vrederechter de afwezigheid vaststelde van de andere ouder

Elke halfwees krijgt een wezentoeslag van € 83,23, 50% van het basisbedrag indien:

– één van de ouders overleden is

– de vrederechter de afwezigheid vaststelde van één van de ouders

Kreeg je al de verhoogde wezenbijslag in 2018? Dan behoud je dit bedrag binnen het Groeipakket.

Meer weten over de wezentoeslag?

Onze Groeipakketcoaches geven jou graag alle informatie. Contacteer hen gerust.

Vond je dit interessant?

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: