Wat te doen bij scheiding na huwelijk, wettelijk of feitelijk samenwonen?

Het is belangrijk dat MyFamily op de hoogte is van je scheiding.

Gaat je scheiding samen met een officiële wijziging van je adres? Dan hoef je niets te doen. De Kruispuntbank geeft ons jouw nieuwe situatie automatisch door.

Ben je gescheiden maar kon je je adres nog niet aanpassen of woon je in het buitenland? Contacteer ons, dan kijken we samen welke andere bewijzen je ons kan bezorgen.

Hoe wordt het Groeipakket verdeeld bij een scheiding?

“Co-ouderschap”

Bij een scheiding gaat MyFamily uit van – zoals de wet het noemt – “gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag”. Je kent het wellicht onder de naam “co-ouderschap”. Dit betekent dat beide ouders, ondanks de scheiding, samen belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de keuze van een sportclub, wat er gebeurt met het zakgeld, waar het kind verblijft in de schoolvakantie, wie voor het vervoer zorgt, enzovoort.

Oefenen jij en de andere ouder het ouderlijk gezag samen uit? Dan verandert jullie scheiding op zich niets aan de uitbetaling van het Groeipakket:

  • Eén ouder ontvangt het Groeipakket als bijslagtrekkende (als je enkel kinderen hebt geboren vóór 1/01/2019 en er verder niets wijzigde in je gezin): er verandert dan niets.
  • Beide ouders ontvangen het Groeipakket in een begunstigdenkern (volgens de nieuwe Groeipakketregels). Jullie beslissen samen op welk rekeningnummer er wordt gestort.
basisbedrag; Selectieve participatietoeslag man met cijfers_Hoger onderwijs

“Geen co-ouderschap”

Is er geen co-ouderschap (gezamenlijk ouderlijk gezag), en kreeg je het “exclusief ouderlijk gezag” toegewezen door de rechtbank? Bezorg ons dan een kopie van het vonnis. Als enige ouder met ouderlijk gezag, zal jij dan het volledige Groeipakket op jouw naam ontvangen.

Bepaalde de rechter hoe en aan wie het Groeipakket moet uitbetaald worden? Bezorg ons dan ook een kopie van het vonnis.

Wat gebeurt er met de sociale toeslag bij een scheiding?

Je scheiding kan gevolgen hebben voor de sociale toeslag en voor wie deze precies krijgt. Voor de sociale toeslag gaan we uit van – zoals de wet het noemt – “gelijkmatig verdeelde huisvesting”. Dit betekent dat je kroost de helft van de tijd bij jou verblijft en de andere helft bij de andere ouder.

Bij gelijkmatig verdeelde huisvesting wordt het kind meegeteld in beide gezinnen. De berekening van de sociale toeslag is in dat geval een echte Chinese puzzel, die jouw Groeipakketcoach graag voor jou oplost. Afhankelijk van ieders gezinssituatie en gezinsinkomen kunnen jij en de andere ouder elk de helft van de sociale toeslag krijgen. Jij beslist dan zelf op welke rekening je de toeslag wilt ontvangen.

Bij ongelijk verdeelde huisvesting wordt het kind alleen meegeteld in het gezin waar het meer dan de helft van de tijd verblijft. Enkel deze ouder kan dan de volledige sociale toeslag krijgen.

Is er sprake van ongelijk verdeelde huisvesting? Bezorg ons dan het vonnis van de rechtbank.

Lees hier meer over de sociale toeslag.

Heb je vragen?

Aarzel dan niet om onze Groeipakketcoaches te contacteren. Of neem ook eens een kijkje op onze veelgestelde vragenpagina.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: