Onder welke voorwaarden ontvang je als jongere zelf je Groeipakket (vroeger kinderbijslag)?

In volgende situaties betalen we het Groeipakket aan jou, niet langer aan je ouders of opvoeders:

  • Je bent minstens zestien jaar oud en hebt een eigen domicilie (officiële woonplaats).
    • Kan je jouw domicilie niet wijzigen, maar woon je wel alleen en wil je je eigen Groeipakket ontvangen? Neem dan zeker contact op met je Groeipakketcoach. Samen kijken we wat er mogelijk is en welke bewijzen je kan bezorgen om je dossier in orde te brengen (bv. een verklaring van het OCMW of van een politieagent).
  • Je bent gehuwd.
  • Je bent ontvoogd en bent dus als minderjarige gemachtigd om bepaalde rechtshandelingen te stellen (bv. iets (ver)kopen, betalingen verrichten of officiële formulieren invullen).
  • Je bent zelf ouder en ontvangt een Groeipakket voor je eigen kind(eren).

In volgende situaties ontvang je het Groeipakket niet zelf:

  • Je bent ingetrokken bij een ander gezin. In dat geval komt jouw Groeipakket toe aan wie jou in het nieuwe gezin opvoedt.
  • Je gaat op kot en je wijzigt je adres niet. In dat geval blijven je ouders je Groeipakket ontvangen. Hier vind je trouwens alle info over het Groeipakket voor studenten in het hoger onderwijs.

Moet ik een Groeipakket aanvragen wanneer ik zelfstandig ga wonen?

Je hoeft ons niets te laten weten als je alleen gaat wonen. De Groeipakketuitbetalers (vroegere kinderbijslagfondsen) krijgen de nodige gegevens automatisch door via de Kruispuntbank wanneer je jouw domicilie aanpast bij de gemeente. MyFamily betaalt je Groeipakket vervolgens aan jou uit vanaf de maand die volgt op deze verandering.

Wanneer je burgerlijke stand wijzigt (bv. als je trouwt), krijgt de uitbetaler van je Groeipakket ook een seintje. We doen dan meteen het nodige. Wil je zeker zijn dat we alle gegevens goed ontvangen? Neem dan even contact op met onze Groeipakketcoaches.

Handig om te weten: je bezorgt ons wel best zo snel mogelijk jouw rekeningnummer. Doe je dit niet? Dan ontvang je jouw Groeipakket per circulaire cheque. Met dit formulier kan je je rekeningnummer eenvoudig doorgeven.

Hoeveel bedraagt mijn Groeipakket (kinderbijslag) als ik alleen ga wonen?

Je ontvangt hetzelfde bedrag als voor je verhuis. Sommige toeslagen in het Groeipakket zijn afhankelijk van het gezinsinkomen. Die zullen we, nu je zelfstandig woont, berekenen op basis van jouw inkomen en niet meer op dat van je ouders of opvoeders.

Je kan het bedrag van jouw Groeipakket makkelijk berekenen met onze Groeipakket calculator.

Heb je vragen?

Dan helpen onze Groeipakketcoaches je graag verder.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: